Rüyada Köprü Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada köprü görmek, yiğitlik, saltanat, hayır ve murada; dünya hayatına, cinsi münasebete, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; iş bitiren, iyiliksever kimseye, doğru yola işarettir. Köprü ilme, hidayete, insanı dünya bataklığından kurtaran salih amellere; eza ve cefası sırtlanan kimseye, bu bağlamda ana ve babaya, eş ve dosta; sözünde durmaya, zenginliğe yahut uzun ömre delalettir. 

Bkz: Yapı 

Rüyada köprüden geçmek muradına ermeye, hayırlı sonuçların meydana gelmesine delalet eder. Rüyada köprü, bazı sıkıntıların üstesinden geleceğinize yorumlanır.

Rüyada köprüden sorunsuz geçmek, birtakım zorlukların üstesinden geleceğinizin işaretidir. Eğer köprü yıkılıyorsa, etrafınızda düşmanların bulunduğunun işaretidir. Bir akarsuyun üstündeki köprü çok iyidir. Kişinin geleceğinin çok iyi olacağına işaret eder.

Rüyada köprü görmek tabiri, geçitle yorumlanır. Rüyada bir köprüde bulunduğunu, fakat geçemediğini görmek, sevdiği halde bir kadınla, kadınsa bir erkekle evlenemeyeceğine; geçtiğini görmek ise, evleneceğine delalet eder. Köprüden geçerken ortasında bulunmak, evliliğinin yürümediğine; köprüden düşmek ise bir müddet sonra eşinden ayrılacağına işarettir.

Rüyada taştan yapılmış bir köprü görmek, aile bağlarının sağlamlığına; tahta bir köprü ise, iğreti bir anlaşma ile kurulan evliliğe delalet eder. İbn-i Sirine göre; köprü, dünya ile ahiret arasında insanların durumunu belli eden bir geçitle tabir olunur. 

Seyit Süleyman Hüşeyini Hazretlerine göre: Rüyada üzerinden kerametle düşmeden geçilen köprü, insanı doğruca cennetin kapısına götürür. Bir rivayete göre, köprü, uzun ömre veya vaadini yerine getirmemeye de delalet eder. Bir köprüden geçerken, ortasında tanımadığı bir kişi ile karşılaştığını ve onunla konuştuğunu görmek, beklediği müjdeli bir haberi alacağına veya bir alacağını tahsil edeceğine işarettir.

Rüyada tarihi bir köprüden geçtiğini gören, murada erer. Birkaç gözlü taş bir köprüden geçmek, doğru yolda olduğuna ve Hakk Teala katında makbul bir kişi sayıldığına delalet eder. Ebu Sait El-Vaiz, köprüyü sırat köprüsü ile kıyaslamaktadır.

Rüyada bir köprüden geçerken, altından su geçmediğini görmek, günahlarının çok olduğuna ve tövbe etmesi gerektiğine; köprü altından bol suların aktığını görmek, büyük sevaba nail olduğuna işarettir. Bir köprüden geçerken köprünün yıkıldığını fakat kendisine bir zarar gelmediğini görmek, o yere bir musibet veya hastalık veya sel veyahut zelzele gibi bir felaket geleceğine; fakat kendisinin bunlardan bir zarar görmeyeceğine işarettir. Köprü yıkılırken kendisinin de suya yuvarlandığını görmesi, o afetten kendisine de büyük bir felaket geleceğine delalet eder.

Rüyada bir köprü yaptığını görmek, büyük bir hayır işlediğine; bir köprü yapıp tam anlayamadığını görmek, ömrünün kısalığına işarettir. Köprüyü birçok ustaların yaptığını, kendisinin bu yapıma sadece yardım ettiğini görmek, bir hayır derneğinde hayır için çalıştığına ve bundan büyük sevap kazandığına delalet eder.

Rüyada bir köprünün yanlarında bulunan demir parmaklıkları boyadığını görmek, işinde kâr ve bereketin artacağına delildir.

Cabirül-Mağribi’ye göre; rüyada köprü görmek, doğru yol ile tabir olunur. Sırat köprüsü de doğru bir yoldur. Bu yolda, hiçbir engele takılmadan yürüyüp geçmek, hidayete ulaşmak demektir. Cafer-i Sadık’a (R.A.) göre köprü rüyası beş şekilde yorumlanır; doğru yol, dürüstlük, üst veya alt geçit, tehlike ve ev halkı.

Salimi’ye göre: Rüyada köprü ve kemer görmek, hayra delalet eder. Kirmani’ye göre bir köprü veya kemerin üzerinden geçtiğini gören paraya, şöhrete ve her isteğine erer. Bir rivayete göre, köprü veya kemerin üzerinden geçmek, korku ve endişeden kurtulmaya işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada köprü görmek, şüpheye ve dünyaya işarettir. Bazen köprü, zevceye bazen de üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye işarettir.

Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işarettir. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına işarettir. Köprü; zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye işarettir.

Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer hoşlanılmayan bir yerse, bu rüyada hayır yoktur.

Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir. Meçhul köprü dünyaya işarettir. Özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa. Bazen köprü, gemiye, bazen de sırat köprüsüne işarettir. Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına işarettir.

Rüyada köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa o kimse, menfaat ve mala erişir. Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur.

Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır. Rüyada köprü, doğru yoldur. Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine işarettir. Bazen aza ve cefayı yüklenen kula, yahut ihtiyaçları karşılayan kapıcı gibi kimseye işarettir. Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya işarettir. Her köprünün tabiri durumuna göredir. Cadde üzerindeki köprüyü görmek ise saltanat sahibi bir kimseye işarettir. Köprü küçük olursa, kapıcı ve askerin reislerine işarettir. Birtakım zorlukların üstesinden geleceğinize işarettir.

Köprü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rüya tabiri - güzel sözler - islam fm - korsan taksi - mersin escort - sultangazi korsan taksi