Rüyada Abdest Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Abdesti Bozan Şey Görmek, Abdesthane, Abdest Bozmak, Küçük abdest

Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. 

Rüyada abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığınızı gördüyseniz maksadınıza kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam edeceğinin göstergesidir.

Rüyada namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olacağınıza, Allahu Teala’nın himayesine işaret eder.

Rüyada abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah’a hamd etmeye delalet eder. Rüyada abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle işaret eder.

Rüyada meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine işaret eder. Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne delalet eder.

Rüyada boy abdesti almak güzelliğe, Allahu Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Rüyada boy abdesti almak gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye işaret eder.

Rüyanızda sıcak su ile abdest aldıysanız kedere ve hastalığa, hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına işaret eder.

Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya delalet eder. Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmayacağınıza başka bir yere taşınacağınızın göstergesidir.

Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, uzun süredir beklenen günlerin geleceğinin habercisidir.

Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.

Rüyada abdest alan birini ferahlamış görmek, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Rüyada abdest alırken suyun berraklığından etkilendiğini görmek genellikle ferahlamaya işaret eder. Rüyada deniz suyu ile abdest almak rüyada ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Kişi rüyasında temiz bir su ile abdest alıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa rüyayı gören kişi amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. 

Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur.

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.

Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.

Rüyada namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.

Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.

Rüyasında yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.

Abdulgani Nablusi’ye göre; Rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Abdest istekle yorumlanır.

Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyden Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenab-ı Hakka hamd eder.

Abdest alıp almadığı konusunda rüyasında endişe duyan kişi ama buna rağmen namaza durmaya niyetlenirse rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına; sanatçı ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine işaret eder.

Kapalı karanlık bir ortamda abdest alıp namaz kıldığını gören kişi istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına; yatağından kalkmayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, eşinden veya sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek, o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.

Rüyada çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek, Allah Teala ve meleklerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir. Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına işarettir.

Rüyada bir arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine delildir.

Rüyada abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada saf bir su ile ve tamamen abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer. Abdest almaya niyetlendiğini fakat tamamlayamadığını ve neresini eksik yaptığını anlamayan birinin istediği ve çalıştığı işin tamamlanamayacağına işarettir.

Rüyada kan ile abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi tabir olunur. Bir rivayete göre süt veya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldığını görse “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.

Rüyada güneşin altında serin bir havada abdest almak Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye işaret eder. Bir kimse rüyada kurban kesmek için abdest aldığını görse, Allahu Teala buyruklarına uyduğuna işaret eder.

Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Rüyada açık havada biri eline su dökerken abdest almak ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder.

Rüyada eline yüzüne bulaşan bir sıvı ile abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Rüyada abdest almak istediğini fakat su bulamadığını gören kimse, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder. Bir kimse rüyada evde banyo dışında alakasız bir yerde abdest aldığını görse, çaldırdığı şeyi bulur.

Rüyada abdest alıp camiye girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada evinin kapısında abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına başka bir yere niyet edip taşınacağına işaret eder. Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.

Rüyada başkasının evinde abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.

Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allahu Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allahu Teala onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

Rüyada abdestinin belli yerlerini yapamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardan da yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi hastaysa şifa bulur, günahkâr ise tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. 

Rüyada görülen abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır.

Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Bir kişi rüyasında namaz kıldığını görürse, keder ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur. 

Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selamete delalet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emin olmaya delâlet eder. Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, kişinin eşinden veya dostundan ayrılacağına delalet eder.

Abdest

Rüyada Abdest Bozmak Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

(Ayrıca bakınız Tuvalet, Necaset, Sidik)

Rüyada abdest bozmak, beladan, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya delalet eder.

Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alamettir.

Rüyada abdestini bozan kişi, zengin ise malının zekatını verir. Bir kimse rüyasında, kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdestinin bozulduğunu görürse, sıhhat ve afiyeti için malını harcayacağına delalet eder.

Kişinin rüyasında abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş yere harcayacağı ile tabir olunur. Yine kişinin bir yere abdest edip üzerini toprakla örttüğünü görmesi, bir malı bir yere gizlemeye delalet eder.

Rüyada küçük abdest bozmak, yoksul için zenginliğe; yolcu için memleketine dönmeye delalet eder. Kişinin uygun bir yere yahut tuvalete tuvaletini yapması, sıkıntılarından kurtulmaya delalettir.

Rüyada insanların görebileceği herhangi bir yere tuvalet yapmak, kişiyi sıkıntıya sokacak bir şey yapmaya işaret eder. Sidiğin bir kısmını işeyip bir kısmını tutmak, mevcut sıkıntının gitmesiyle birlikte malının bir kısmını kaybetmeye işarettir.

Rüyada bilinmeyen bir yerde küçük abdest bozmak meçhul bir kadınla evlenmeye delalet eder.

Rüyada sidiği sıkışıp da su dökecek yer bulamamak, bir şey gizlemek istendiği halde uygun bir yer bulamamaya; tuvaleti kolaylıkla yaptığını görmek, rızkın kolay teminine; zorlanarak işediğini görmek, geçim hususunda zorluklarla karşılaşmaya yorulur.

Rüyada kişinin gömleğine tuvalet yaptığını görmek evli kişiler için çocuk sahibi olmaya, bekar için evlenmeye işarettir. Leğen, testi, şişe ve benzeri kaplar içine yahut bir kuyuya işemek bir kadınla nikahlanmaya delalet eder.

Rüyada büyük abdest ihtiyacını gidermek mal ile tabir olunur. Kişinin abdest yaptığı yer meçhul ise, bilmediği bir yere parasını harcar ve maddi kayba girer.

Abdest Bozmak

Rüyada Abdest Almak Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Abdest, Abdest Bozmak, Abdesthane

Rüyada temiz, berrak bir suyla ferah bir ortamda abdest aldığını görmek, rüya sahibinin amellerine kavuşmasına ve maddi durumunda birtakım iyileşmelere delalet eder.

Rüyada abdesti yarım bıraktığını görmek, ne zamandır yapmayı arzu ettiği şeyler konusunda hala doğru zamanın gelmediğine ve gerekli şartların oluşması için çok emek harcaması gerektiğine işaret eder.

Rüyada abdest almak konusunda sıkıntı yaşadığını ve abdest alamadığını görmek, rüya sahibinin kıymetli bir eşyasının gözünün önünden kaybolacağına, sonra da beklemediği bir zamanda ve ummadığı bir yerden o eşyanın yeniden karşısına çıkacağına işaret eder.

Rüyada abdest almak ardından namaz kılmak, rüyayı gören kişinin maddi durumunda yaşıyor olduğu dertlerden, belalardan azad olacağına, bu rahatlamadan dolayı içinin açılacağına kendini daha motive olarak yeni işlere adayacağına işaret eder.

Rüyada başka bir kişinin abdest aldığını görmek sizin var olan bütün borçlarınızı kapatacağınıza ya da kapatmak için gerekli para akışına sahip olacağını ve bu durumdan geleceğinizden emin olacağınız anlamına gelir.

Rüyada hasta bir kişinin abdest aldığını görmek, rüya sahibinin kendi eşiyle ilgili biraz sorunlar yaşayacağına ve sorunlar büyüme eğilimindeyse karısını ya da kocasını boşayacağına işaret eder. Bu boşanma her ne kadar kötü gibi görünse de rüyayı gören kişinin işlerinin açılmasını ve bu durumda istifade etmesini sağlar. Rüya sahibi henüz evlenmemiş ise, eşinden dostundan yapıyor olduğu iş neticesinde çok uzun olmayacak bir dönem için uzağa gider.

Rüyada sıcak su ile abdest almak, sağlık sorunlarından dolayı hastanelere, doktorlara, ilaçlara para harcanacağına ancak hasta olan kişinin derdinin devasını bulacağına ve hastalığı tamamen yenip üstündeki olumsuz etkilerinden kurtulacağına işaret eder.

Rüyada soğuk su ile abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dert ettiği vesvese yaptığı şeylerden kurtulacağına, ona sıkıntı veren şey neyse onu başından atacağına ya da o şeyin kendiliğinden uzaklaşacağına, rahat bir nefes için rüyayı gören kişiye alan bırakacağına işaret eder.

Rüyada camide abdest aldığını görmek, arkasından dostlarının konuşacağına ama bunun bir dedikodu şeklinde değil de onun iyiliği için olacağına ve bu durum sonucunda arkadaşlarının ona yardım edeceğine ya da onu güzel işlere yönlendireceğine işaret eder.

Rüyada abdest alırken suyun kesildiğini görmek, iş yaşamındaki veya okul hayatındaki başarıların nihayet geleceğine bu gelen başarı ile kendinize güveninizin artacağına ve bu güven neticesinde kendinizi daha iyi gösterip daha iyi pazarlayacağınıza işaret eder.

Rüyada abdest alınması caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görmek, rüya sahibinin gönlünün feraha ereceğine, nurlu güzel günlere ereceğine işaret eder. Çünkü Hz. Peygamber (A.S.) “Abdest üzerine abdest almak nurdur.” buyurmuştur.

Rüyada içme suyu ile abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dileklerine tez zamanda kavuşacağına, Allah’tan istediklerinde her zaman samimi olması gerektiğine ve her zaman hayırlısını dilemesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada sudan başka (süt, ayran, çay ve benzeri) şeylerle abdest aldığını görmek; o kimsenin borç para alacağına, bu borcu öderken de rahatının biraz bozulacağına işaret eder. Rüyada pis bir su ile abdest aldığını görmek de yine o kimse­nin borç altına gireceğine yorumlanır.

Rüyada abdesti tamamlayamadığını, yarım bir abdest alındığının görülmesi; geçici bir sıkıntıya maruz kalınacağı ile tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında namaz kılmak maksadıyla abdest aldığını görmesi; o kimsenin çekindiği bir düşmanından dolayı Allah Teâlâ’nın himayesinde olduğuna yorumlanır. Rüyasında abdest alıp namaz kıldığını gören kimsenin keder ve üzüntüden kurtulacağına ve dolayısıyla Allah’a şükredeceğine delâlet eder.

Kendi işi olan, ticari işlerle uğraşan bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin elinde herhangi bir anapara ve sermayesi olmadan servet kazanacağına işaret eder.

Kişinin rüyasında abdesti olmadığı halde çöplük gibi namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin elde etmeyi çok istediği bir şeye sahip olamayacağına ve uzunca zaman bunu elde edememenin verdiği buruklukla yaşayacağına delalet eder.

Bazı rüya yorumcularına göre: Bir kimsenin rüyasında abdest aldığını görmesi; o kimsenin emaneti yerine vereceğine ve borcunu ödeyeceğine veya yapacağı şahitliğe işaretle tabir olunur.

Rüyanızda cünüplükten dolayı yıkandığınızı görmeniz; birtakım dertlerle ve kederlerle uğraşacağınıza, onların sizi sıkıntıya sokacağına, üzüleceğinize ve üzüntüden ağlayacağınıza işaret eder.

İbrahim el-Eşas’ın yorumuna göre: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.

Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi; derdine deva bulacağına; borcu var ise, güzel bir abdest aldığını görmesi, borcunu ödeyeceğine; günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi, Allah’ın affına mazhar olacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi, o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına; rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi, o kimsenin Allah’a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayra ve barışa yönelik işler yapacağınıza, diğer Müslümanlarla ibadetlerde yarışacağınıza delalet eder.

Rüyanızda çarşıda veya hamamda abdest aldığınızı görmeniz; Allah’ın ve meleklerinin gazabına uğrayacağınıza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacağınıza, gizli kusur ve hatalarınızın açığa çıkacağına delalet eder.

İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur.

Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delalet eder.

Nablusî demiştir ki: “Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delalet eder.”

Rüyada yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delalet eder.

Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delalet eder.

Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmek ile tabir olunur.

Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, eğer o kimse sanatkar ise yer bulamamasına; eğer kumandan ise asker bulamamasına delalet eder.

Rüyada çöplükte veya deniz kenarında halkın abdest aldığı bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine delalet eder. Arkadaşının kendi başında abdest aldığını görürse, o kimseye o arkadaşından fazlaca zarar erişir, rezilliğe, üzüntü ve kedere düşer.

İmam Cafer Sadık (A.S.): Rüyada abdest aldığını ve birinin sizi seyrettiğini görmek, sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine işarettir.

Allame Meclisi: Abdest aldığını görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza ve hacetinizin minnetsizce reva olacağına işarettir.

Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek; murada ereceğinize işarete eder. Temiz olmayan suyla abdest aldığını görmek, bunun aksine tabir edilir.

Kirmani: Berrak suyla abdest aldığını görmek, üzgünseniz sevineceğinize; korku içindeyseniz güvende kalacağınıza; borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.

Cabir Mağribi: Namaz için abdest aldığını ve sonra da abdestinizin bozulduğunu görmek, yapacağınız bir iş neticesinde çaresiz kalacağınıza ve perişan olacağınıza işarettir.

Rüyada abdest almak, sıkıntılardan kurtulmak; abdest bozan kişi büyük para sahibi olacak demektir. Oturduğu odada abdest almak, artık orada oturmamaya delalet eder.

Tanımadığı birinin başucunda abdest aldığını görmek, kedere ve üzüntüye; kendi evinde abdest almak, o evde uzunca bir süre oturamayacağına; temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görmek, kederde ise kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işaret eder.

Rüyada abdest aldıktan sonra eliyle avuçlayarak o abdest suyundan görmek; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder.

Abdest Almak

Rüyada Abanoz Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Ağaçlar Görmek, Palmiye Ağacı

Rüyada abanoz ağacı veya abanozdan yapılmış eşyalar görülmesi, çok inatçı ve huysuz biri ile evlilik veya iş ortaklığı yapılacağını belirtir.

Abanoz

Rüyada Abanoz Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Abanoz, Palmiye Ağacı, Ağaçlar

Rüyada abanoz ağacı görmek, kuvvet ve dirayete delalet eder.

Rüyada abanoz ağacını yeşilken görmek, Hindistan gibi uzak ülkelere gitmeye, bu seyahatle maddi, manevi kazanç sağlamaya ve seyahat arkadaşı edinmeye işarettir.

Rüyada abanozdan yapılmış bir eşya görmek arzu edilmeyen şeylerle karşılaşmaya delalet eder. Kimi yorumcular da abanoz ağacını sert mizaçlı bir eşle evlenmeye, inatçı misafirlerle karşılaşmaya işaret eder, dediler. Bu yorumcular, ağacı satmayı da o misafirlerden kurtulmaya yorumlar.

Abanoz ağacını eğer bir erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadınla tanışılacağına; bir kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğin varlığına delalet eder. 

Rüyada abanoz ağacı veya abanozdan yapılmış eşyalar görülmesi, çok inatçı ve huysuz biri ile evlilik veya iş ortaklığı yapılacağına delalettir.

Abanoz

Rüyada Abanoz Ağacı Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Palmiye Ağacı, Ağaçlar Görmek, Abanoz Görmek

Rüyada abanoz ağacı görmek, rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre değişik anlamlarla yorumlanır. 

Rüyada abanoz ağacını gören kişi erkek ise neşeli, hayat dolu, hayattan zevk alan varlıklı bir kadınla karşılaşacak demektir.

Abanoz Ağacı

Rüyada Abajur Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Lamba Görmek, Abajur Almak

Rüyada abajur görmek, hayırlı ve kazançlı devam eden fakat sonuçlanamayan işinizin arzunuza göre sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada abajuru lambanın üzerinden kaldırdığını görmek, yakın bir dostunuzdan ummadığınız bir zamanda iyilik göreceğinize işarettir.

Rüyada her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlayacağınıza, faydalı bir işe başlayacağınıza, geliri önceden bilinen ve belli olan işlerin varlığına delalettir.

Rüyada abajurdaki ışığın yanıp söndüğünü görmek, o anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlayacağınız anlamına gelir. Abajur iyi haberdir.

Rüyada abajuru kendi yakan kişi bir fırsatı değerlendirecek demektir. Rüyada abajur takmak, kişinin yapacağı işten başkalarının etkilenmesine izin verilmeyeceğine işarettir.

Rüyada desenli bir abajurun odanın duvarlarında şekiller oluşturacak şekilde döndüğünü ve güzel bir görüntü yarattığını görmek, hayallerinize yaklaşacağınızın ve yeni bir ev alacağınıza işaret eder.

Abajur

Rüyada Abajur Almak Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Abajur Görmek

Rüyada abajur alan bir kişi hayatına yeni bir renk getirmek istiyor demektir.

Abajur Almak


Rüyanızda ana nesne olarak Abajur Almak görmüş olabilirsiniz ama mutlaka diğer nesnelerin de rüya tabirlerine bakarak rüyanızı bir bütün olarak anlamlandırmaya çalışınız.

Rüyada Aba Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Kişi rüyasında abadan yapılmış bir elbise giydiğini görürse, yoksul bir duruma düşecek, kederli, üzüntülü bir döneme geçiş yapacaktır.

Rüyada abadan yapılmış elbise giydiğini gören bir kişi, maddi özgürlüğünü kaybedecek, parasal açıdan sıkıntıya düşecek demektir.

Rüyada renkli biçimde aba giyilmesi, hayırlı bir habere, kısmet ve mutluluk günlere açılan bir kapı demektir. Rüyada gördüğünüz renkli aba, uzun zamandır istediğiniz bir şeyin, pürüzsüz bir şekilde gerçekleşeceğini ve hayırlara vesile olacağını bildirir.

Rüyada aba görmek, beklentilerinizin, emeklerinizin ve isteklerinizin gerçekleşeceğini bildirir. Rüyasında aba gören kişi, güvenebileceği insana ve huzurlu bir hayata kavuşur, mental sorunlarından ve endişelerinden kurtulur, rahata erer.

Rüyada aba görmek ne demek; ferahlığa, maddi sorunlardan sıyrılmaya ve mutluluğa işarettir.

Bir rivayete göre de rüyada aba görmek tabiri, yakın zamanda yolculukla yapılacağı ile yorumlanır. Rüyasında aba gören kimse, kendisi için önemli olan birinin ya da çevresinde önemsenen birinin desteğiyle problemlerini çözüme kavuşturacak demektir.

Bakınız; (Rüyada Hırka Görmek, Rüyada Elbise Görmek)

Aba

Rüyada Ab-ı hayat Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüya esnasında ab-ı hayat suyundan içmek, hastalıklarınıza ve dertlerinize çare bulacağınız anlamına gelir. Bu tarz bir rüyanın görülmesi, hastalıklarınızdan kurtulacağınıza ya da hasta olan bir yakınınız varsa kısa zamanda iyileşeceğine delalettir.

Rüyada ab-ı hayat suyundan içmek, sorunlarınızı ve sıkıntılarınıza kolaylıkla halledeceğinize işaret eder.

Rüyada ab-ı hayat suyundan içmek tabiri, yaşadığınız sürece hastalık ve dertlerle uğraşmayacağınız anlamına gelir. Sorunsuz, huzurlu bir yaşama delalet eder.

Rüyada, ab-ı hayat denilen mefhum bir suyun aktığı bir çeşmeyi görmek, kişinin uzun ömürlü olacağına ve dünyadaki işlerinin yolunda gideceğine işarettir.

Rüyasında ab-ı hayat suyundan ikram eden bütün borçlarını kapatır, maddi olarak büyük bir rahatlama yaşar.

Ab-ı Hayat

rüya tabiri - güzel sözler - islam fm - korsan taksi - mersin escort - gaziantep kamera sistemleri - korsan taksi