Rüyada Şüpheli Rüyalar Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Bir rüya görüp de tabirinde tereddüt hasıl olduğunu görmek, o rüyanın tabirini o günkü olaylar çerçevesinde yorumlanmalıdır. Bu rüyalar zamanına ve şekline göre rüya sahibinin dilediği şekilde tabir olunur. Çünkü rüyaların sağlıklı yorumlanması ancak onların açık ve seçik görülmesi ile mümkündür. 

Karışık ve belirsiz şekilde görülen rüyalar, ya yorumlanmamalı veya yukarıda da söylediğimiz gibi zamanın ve şartların ve kişisel durumun icabına göre yorumlanmalıdır.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Şüphe, Rüya

Şüpheli Rüyalar

Rüyada Şüphe Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada din ve inanç konularında şüpheye düştüğünü görmek; bozgunculuk ve hileye, kendini ikiyüzlü kılacak cehalette inat etmeye yahut namuslu eşi hakkında kötü zanda bulunmaya delalet eder. (Böyle bir rüya görenin, şüphesini gidermek için salih ve alim olan bir kimseden, aklına takılan konuda bilgi alması gerekir.)

Rüyada bir kimseden herhangi bir sebeple süphelendiğini görmek, hilekarlara delalet eder. Allah’ın(C.C.) kelamindan şüphe eden küfür etmiş olur ve hakla batıl arasında kararsız bulunur.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada dinin beyan ettiği şeylerde veya Allah kelamında süphe etmek, nifak ve hileye işarettir. Bazen bu rüyanın sahibi Cenab-ı Hakk’ın rahmetinden uzak kalan ikiyüzlülerden olur veyahut namuslu olan hanımı hakkında kötü bir zanda bulunur.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Şüpheli Rüyalar, İstişare (Danışmak) 

Şüphe

Rüyada Şükür Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada bir kimsenin Cenab-ı Allah (C.C) Hazretleri’ne secdeye kapanıp şükrettiğini görmesi, o kimsenin dünya ve ahiret işlerinin yerinde olduğuna ve dualarının kabul edildiğine ve Cenab-ı Hakk’ın bahşettiği nimetlerin çoğalacağına delalet eder.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Dua

Şükür

Rüyada Şükür Secdesi Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Zorluk ve musibetleri uzaklaştırmaya, rızkın devamını sağlamaya, zengin olmaya, ilahi lütuf ve ihsanlara ermeye delalet eder.

Rüyada görülen şükür secdesi; belaları def etmeye, rızkı yenilemeye ve rüyayı gören tarafından şükür secdesine koşan kimse için mükafata işarettir.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Şükür, Secde

Şükür Secdesi

Rüyada Şükretmek Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada şükrettiğini görmek; üzüntü ve kederden kurtulmaya, güce, mal ve nimete, bolluk ve sevince, sevap ve ecir kazanmaya işarettir.

Rüyada Allah’a şükrettiğini görmek; günahkar için tövbeye, inançsız için iman etmeye, münafık için ihlasa, müslümansa şeref ve rütbeye yahut şöhretli bir kimseyle arkadaşlık etmeye delalet eder.

Ayrıca Bakınız; Hamdetmek.

Rüyasında şükrettiğini gören kimsenin bütün dertleri sona erecektir. Rüyada Allah (C.C.)’a şükretmek, üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Bundan dolayı rüyada Allah (C.C.)’a şükrettiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulup kuvvet, mal, hayır, ucuzluk, bolluk ve sevaba nail olur. Eğer rüyayı gören vali ise bağlı, bahçeli ve mamur bir şehre vali olur.

Rüyada Allah (C.C.)’a şükrettiğini gören kimsenin, Allah (C.C.)’ı birleşmiş olduğuna işarettir. Bazı tabirciler de Allah (C.C.)’a şükrettiğini gören kimse münafıksa, ihlaslı; Müslümansa şerefli, rütbeli ve şöhretli bir zatla arkadaşlık eder, dediler.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Şükür, Şükür Secdesi, Dua

Şükretmek

Rüyada Şurup Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada şurup görmek; manen yükselmeye, uzun ömre, mutlu hayata, ilim ve irfana delalet eder.

Rüyada şurup içmek, kişinin dışarıdan alacağı ilim, şöhret, bilgi gibi şeyleri edindiğine veya edinmek isteğine bağlanır. Bir başka yoruma göre de şurup içmeyi uzun ömürle tabir ederler.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada şurup içmek, tatlı ise menfaat, ilim, güzel geçim ve hayra; ekşi ise üzüntü ve kedere işarettir. 

Rüyada içilen şurup, cimriliğe ve sırları gizlemeye, mizacı yumuşatmak için içilen meşrubat da iyiliğe, cömertliğe, sırları açıklamaya ve israfa işarettir. 

Rüyada baş ağrısını teskin için içilen şurup, düşman ve borçlulara nazikane muamele etmeye ve güzel bir siyasetle husumeti gidermeye işarettir. Harareti gidermek için içilen şurubun tabiri de böyledir.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: İlaç İçmek, İlaç Kabı

Şurup

Rüyada Şuayb (A.S.) Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ayrıca bkz: Tevrat, Kuran-ı kerim

Rüyada Şuayb (A.S.)’i gören kimse ile ölçü ve tartılarını eksik yapan ve insanların haklarını tamamen vermeyen bir kavim arasında bir alışveriş yapılır. O kavim yapılan bu alışverişte o kimsenin hakkını tamamen vermeyerek, onu güç duruma sokarlar. Fakat o kimse, sonunda hakkını almaya muvaffak olur.

Rüyada Şuayb (A.S.)’ı görmek; bir toplulukla yapacağı alışverişten zarar etmeye ve kandırılmaya, sonda hakkını geri almaya, kız evladı ile mutluluk bulmaya delalet eder.

Şuayb (A.S.)

Rüyada Şufa Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada şufa durumunda bulunduğunu ve bir mülk üzerinde bir noktadan ihtilafa düştüğünü görmek, elinden bir miktar para çıkarak yeni bir mülk sahibi olacağına veya elinde bulunup da yarısı başka bir kimseye ait olan arazi veya mülkü parasını ödeyerek kendisine mal edeceğine delalet eder.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Tapu 

Şufa

Rüyada Şuara Suresi Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Ebu Bekir’e (R.A.) göre, Şuara Suresini rüyasında okuyan veya okunduğunu gören ve işiten kimse, rızkını güçlükle kazanır. Her şeyi zahmet ve meşakkatle elde eder. Cafer-i Sadık’ın yorumuna göre, bu rüyayı gören kişi kendini kötü sözler söylemekten kaçınır. Cenab-ı Hak (C.C.) onu bu gibi belalardan daima uzak tutar. Az fakat helal kazanca kanaat eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada Şuara Suresini veya ondan bir parça okuduğunu görmek; uzun ömre, çok istiğfarda bulunmaya, ulm ve amelde ziyadeliğe, hastalıktan kurtulmaya işarettir. 

Rüyada Şuara Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye işarettir.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Sureler 

Şuara Suresi

Rüyada Şömine Görmek

Rüya Tabirleri ve Rüya Tabiri sitemize hoş geldiniz.
Sitemizde binlerce detaylı rüya tabiri ve güncel yorumları bulunmaktadır.
Sizlerde sitemize yorum yaparak ve görmüş olduğunuz rüyaları paylaşırsanız.
Özel olarak yorumcularımız tarafından yorumlanacaktır.

Rüyada şömine görmek, can derdi demektir. Kötü bir olay, moralinizi bozacak, sizi çok üzecek demektir. Eğer şöminede ateş yanıyorsa, bu şansınızın iyi olacağına açılacağına ve işlerinizin yoluna gireceğine yorumlanır.

Rüyada Şömineli Ev Görmek

Rüyada şömineli ev görmek, eğer görülen ev büyükse, kısmetle yorumlanır. Eğer şömineli ev küçükse, darlık ve sıkıntı anlamına gelir.

Rüyada Şömine Yakmak

Rüyada şömine yakmak, rüyayı gören kişinin bir yakını hastaysa, kısa süre içinde sağlığına kavuşacak demektir.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Isınmak, Soba

Şömine

rüya tabiri - güzel sözler - islam fm - korsan taksi - mersin escort - gaziantep kamera sistemleri - korsan taksi