Islami Rüya Tabiri

İslami Rüya Tabiri, Rüyalar insanların var olduğu günden bu zamana kadar merak edilen konulardan biri olmuştur. İlkel dinlerde dahil olmak üzere bütün dinlerde varlığı görülen rüya tabirleri İslam dininde de özel bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlere ve Peygamberimiz (s.a.v.)’den gelen hadislere baktığımızda İslami rüya tabirleri konusunda bilgi sahibi olmak mümkündür. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalardan bahsedilmekle birlikte bazı ayetlerde rüyanın nasıl bir şey olduğuna da değinilmiştir.

İslami Rüya Tabiri;

Zümer Suresi 42. ayette ‘’Allah ölen kulalrın ruhunu öldüklerinde, ölmeyen (yaşamakta olan) kulların ruhunu ise uykuda alır. Ölümüne hükmedilen ruhları tutar, diğer ruhları belirlenen bir süreye kadar bırakır.’’ buyurulmaktadır. İslami rüya tabirleri açısından bu ayetler incelendiğinde çoğu alimin insanın uykuda iken ruhunun alındığını ve bu alınma esnasında rüya olarak yansıdığını söylemektedir. Gazali hazretleri insanın ruhunun levhi mahfuz ile beden arasında bir yerde olduğunu ve ruhun bu süre içerisinde görüp yaşadığı şeylerin rüya olduğunu söyler. Hatta bazı alimler kulların ertesi gün yaşayacakları olayların gece rüyalarında mana olarak ya da gerçek olarak gösterildiğini sonra unutturulduğunu söylemişlerdir.

Peygamberimizin Hadislerinde Rüya Tabirleri

Peygamberimiz (s.a.v.), peygamberlik öncesi dönemde sahih rüyalar görerek İslam dininin geleceğine kalbi ısındırılmıştır. Bu nedenle peygamberlik döneminde görülen sahih rüyalar ve bu rüyalardan sonra gelen vahiyler İslam’da önemli bir yer edinmiştir. Cahiliye döneminde bakıldığında da aslında rüya tabirlerinin halk tarafından merak edilen bir konu olduğu görülmektedir. Özellikle kahin ve büyücülerin rüya tabiri konusunda oldukça bilgili oldukları ve insanların bu kişilere ücret karşılığı rüyalarını yorumlattıkları bilinmektedir.

Peygamberimiz kendi dönemi içerisinde İslam’ göre belirli bir rüya tabiri çerçevesi çizmiştir. ‘’Rüya Allah’tan gelir, hulm ise şeytandan gelmektedir.’’ hadisi ile rüya ve hulm kelimelerini açıklayan Peygamberimiz (s.a.v.), rüyanın güzellikler ve iyi şeyler olduğunu bunun kaynağının ise Allah olduğunu söylemiştir. Hulm denilen kötü rüyaların ise şeytandan geldiğini ve insana sıkıntı, vesvese veren rüyaların da bu kategoride yer aldığını haber vermiştir.

İslami Rüya Tabiri; Peygamberimiz (s.a.v.) bir başka hadisi şerifinde ise rüyaları kendi içerisinde üç kısma ayırmıştır:

 1. Rahmani Rüyalar

Rüya-yı saliha ya da rüyay-ı sadıka olarak da bilinen bu rüyaların kaynağı Allah katındandır. Peygamberlik makamı olmasa dahi bütün insanlar bu rüyaları son peygamber Hz. Muhammed’den sonra da görebilir. Bu tür rüyalar insanın metafizik alemden alacağı müjdeler ve iyi şeyler olarak açıklanmaktadır. Yani bu tür rüyaları gören kişiler Allah katından bir müjde almış olur. Örneğin bir kadının hamile kalacağına işaret eden rüyalar, insanın salih bir kişi ile evleneceğine dair yorumlanan rüyalar bu türe örnektir. Genellikle istiareye yatmak şeklinde de tabir edilen ve bir işin hayırlı mı şer mi olacağının merak edildiği rüyalarda da rahmani rüyalar görülebilmektedir.

 1. Şeytani Rüyalar

İnsanın kendini kötü hallerde görmesi, canavarlar, yaratıklar, karanlık haller ve korku dolu rüyalar genellikle şeytani kökenlidir. Gerçekle pek bağlantısı olmayan bu tür rüyalar insanların korkutulması ve hak yolundan sapması amacıyla gösterilir. Şeytan kaynaklı diyebileceğimiz bu rüyaların anlatılmaması daha iyidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de bu tür rüya gören kişilerin çevresine durumunu anlatmaması ve rüyayı unutması yönünde tavsiyeleri vardır. Bu tür rüyalarla gerçeğe yönelik bir şekilde yorum yapılmaz.

 1. Nefsani Rüyalar

Kulların tamamen gündelik yaşantıları ile ilgili olan ve çoğu zaman bilinçaltından geldiğine inanılan rüyalardır. Bu rüyalarda insan zihnine takılan detaylar, gündelik koşuşturmaca içerisinde bizzat yaşanan durumlar rüyaya yansır. İnsanlar için psikolojik temelli kabul edilen bu rüyalarda yaşananlar yorumlanabilir. Ancak gündelik hayatı yansıtan bir rüya ise tabirlerinin kötü çıkması durumunda korkuya kapılmamak gerekir. islami rüya tabiri

İslam’da Rüya Tabiri Yapmanın Hükmü Nedir?

İslam dini rüyaların gerçek olduğunu ve tabir edilebileceğini bildirmiştir. Özellikle Hz. Yusuf’un kardeşleri ile ilgili rüyaları ve kıssada geçen diğer rüya tabirleri de durumu özetler niteliktedir. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’de zaman zaman sahabilere gece kimlerin rüya gördüğünü sorması ve bazı sahabilerin rüyalarını yorumlaması İslam’da rüya tabirinin caiz olduğunu göstermektedir. Hatta bazen peygamberimiz (s.a.v.) kendi gördüğü rüyaları anlatarak bunları tabirini yapmıştır.

İslam dini rüya tabiri yaparken şu hususlara dikkat edilmesini istemiştir:

 • Şeytani rüyalar olarak bilinen ve insanın şeytan tarafından korkutulduğu rüyalar tabir edilmemelidir.
 • Rüya yorumu insana vesvese veriyorsa ve insanın Allah inancından sapmasına neden oluyorsa bu durum kabul edilemez ve bu tabir İslam’a uymayan yorum olarak kabul edilir.
 • Rüya tabirlerini herkesin yapması bazı alimler tarafından uygun bulunmamıştır. Özellikle kahin, büyücü gibi kişilere giderek rüya tabirinin yapılmasını istemek mekruh sayılmıştır.
islami rüya tabiri
islami rüya tabiri

Rüya İle Amel Edilir Mi?

Çoğu insan gördüğü rüyalardan sonra bu rüyanın tabiri ya da bizzat kendisi ile amel edilip edilmeyeceğini merak etmektedir. Bu amaçla İslami rüya tabiri konusu daha da önem kazanmakta ve rüyaların İslam’a göre tabir edilmesi halinde amel edilebileceği görüşü yaygınlık kazanmaktadır. Bir önceki konuda belirtildiği gibi rüyalar rahmani, şeytani ve nefsani olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Rahmani rüyalar kaynağı bakımından Allah ile ilişkili olmasından dolayı bu rüyalar ile amel edilebilmektedir. Ancak nefsani ve şeytani rüyalar ile amel etmek pek de mümkün değildir.

İslami Rüya Tabiri; Bir rüya ile amel edilebilmesi için:

 • Görülen rüyada İslam dinine aykırı bir durum olmaması, helali haram haramı helal kılmaması ve Kur’an ile sünnete ters düşmemesi gerekmektedir.
 • Rüyaların birer uyarı olarak kabul edilmesi ve dinin bir şartı gibi görülerek tamamen uymaya çalışılmaması gerekir. Rüya tabirleri sadece bir tavsiyedir. Bunun dışında Kur’an ve sünnetteki gibi bağlayıcılığı yoktur.
 • Rüya tabiri yapan kişinin herkes tarafından güvenilir kabul edilmesi ve yalan söylemeyen biri olması gerekir. Aksi halde rüya tabirleri ile amel etmek mümkün değildir. Özellikle kahin ve büyücü kişilerin yapacağı rüya tabiri dikkate alınmamalıdır. islami rüya tabiri

Rüya İle Gayb Âleminden Bilgi Gelir Mi?

İslam dininde geleceğe yönelik haberlerden bazıları Peygamberlere rüyaların gösterilmiştir. Peygamberimiz bu konu ile ilgili olarak ‘’Peygamberliğin kırk altıda biri müminin sadık rüyasıdır.’’ hadisi şerifi ise kulların da Allah katından sadık rüyalar görebileceğine yorumlanmaktadır. Buna göre bir kul geleceğe dair bilgileri Allah’ın dilemesi halinde rüyasında görebilmektedir. islami rüya tabiri

Kulların gördükleri rüyaları doğru bir şekilde analiz etmesi de oldukça önemlidir. Rüyada sadece bir nesne ve ya bir olay üzerinden yorum yapmak yeterli değildir. Rüyadan istenilen yorumun yapılabilmesi için tamamına bakılması gerekir. Sahabiden Hz. Ebubekir Peygamberimiz döneminde görülen rüyaları tek tek dinlemiş ve olayların bütününe bakarak en doğru yorumları yapmıştır. Burada rüyanın geneline bakılması önemli olurken sadece gayb aleminden haber geleceğini düşünerek geleceğe yönelik yorumlar yapmak da doğru değildir.

Kötü rüyalar gören kişilerin bu rüyaların gelecekle ilgili bir bilgi vermeyeceğini bilmesi ve korkmaması gerekir. Nefsani denen rüyaların büyük bir kısmı da gelecekle ilgili olarak bilgilerin verilmediği ve gündelik hayata dair zihinde kalanların canlandığı rüyalar olarak görülmelidir. Ancak ruhani rüyaların yorumlanmasında işinin ehli olan tabirci tarafından İslami rüya tabiri yapılabilir.

İslami Rüya yorumu, Dini Rüya Yorumu, islami rüya tabiri

Rüya Tabiri

Dini Rüya Tabiri

Dini Rüya Tabiri kelimesi görmek anlamına gelen rü’yet kelimesinden türetilmiştir. Uyku sırasında görülen düşleri ifade eden bu kavram insanlığın var olduğu dönemler boyunca varlığını sürdürmüştür. İlkel zamanda dahi varlığı bilinen ve bir işaret olarak görülen rüyalar günümüzde de çeşitli şekilde tabir edilmektedir. Dini rüya tabiri ise bu alanda öne çıkmaktadır. Hemen her dinde bulunan rüya tabirleri kutsal metinlerde geçmesinden dolayı insanlar tarafından daha çok merak edilmiştir.

Tarihi açıdan inceleme yapılırsa eski Mısır dönemlerinde insanların kâhinlere ve büyücülere giderek rüyalarını anlattıkları görülmektedir. Aynı dönem içerisinde Antik Yunan döneminin insanları da kendi aralarında rüya tabirleri yapmışlardır. Bilinen en eski dini rüya tabiri ise Asurlular tarafından MÖ 5000’li yıllarda yazılan eserlerle gün yüzüne çıkmıştır.

Dini Rüya Tabiri Ne Zaman Başladı?

Dini rüya tabirinin başlangıcı hakkında çeşitli yorumlar bulunuyor olmakla birlikte MÖ 2000’li yıllarda Mısır’da rüya tabiri yapan bir tanrının olduğundan bahsedilmektedir. Serapis adındaki bu tanrının amacının rüya gören insanları uyarmak ve onlara rüyaları hakkında bilgiler sunmak olduğu söylenmektedir. Dini rüya tabiri çalışmaları da bu döneme kadar dayandırılmaktadır.

Dini anlamda rüya tabirlerinin aslında çok eski zamanlarda da var olduğu hatta ilkel kabile dinlerinde tanrılardan bir işaret geldiğine dair yorumların yapıldığı bilinmektedir. Kâhin ve büyücülerin dini anlamda rüya tabiri yaptıkları da kabul edilen bir görüştür.

Semavi Dinlere Göre Rüya Tabirleri

Allah tarafından gönderilen ve bir kitabı olan dinlere semavi dinler adı verilmektedir. İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler semavi kaynaklı dinlerdir. Bu dinlerde rüya tabirleri önemli bir yer tutmakla birlikte kutsal metinlerde rüyalarla ilgili ayetler bulunmaktadır.

Yahudilikte Rüya Tabiri

Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’ta Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalarla ilgili bölümler bulunmaktadır. Yahudiler rüyaların önemli birer işaret olduğunu düşünmekte ve ilahi emirlerin gönderildiği özel bir güç olarak yorumlamaktadır. Hz. Yusuf’un Yahudiler tarafından önemli bir peygamber olarak görülmesi ve rüya yorumu yapıyor olması Yahudilikteki rüya tabiri kavramının gelişmesini sağlamıştır.

Hristiyanlıkta Rüya Tabiri

İncil’in on farklı noktasında rüya kelime olarak geçmektedir. Ayrıca rüya yorumu konusunda kâhinleri ile ünlü olan Hristiyanlar kehanet tarzında yorumlar yapmışlardır.

İslamiyet’te Rüya Tabiri

Dini rüya tabirileri kavramının tam karşılığını bulduğu dinlerden olan İslamiyet’e göre rüyaların tabir edilmesi caizdir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un rüyası ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmaktadır. Rüya yorumları ile ilgili haberlerin de verildiği Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in rüyaları da anlatılmaktadır. Hatta Hz. Yusuf’a rüya tabirlerinin öğretildiği ve Hz. İbrahim, Hz. Muhammed ve Hz. Yakub’a kendi rüyalarını tabir etme yeteneği verildiği de anlatılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de rüya tabirlerine te’vilatur rüya, tabiru- r rüya gibi kelimeler kullanılmıştır. Hadisler ışığında rüya tabirlerine bakıldığında Hz. Peygamber’e peygamberlik öncesinde sahih rüyalar gösterilerek peygamberlik müjdesinin verildiği ve ruhen uygun bir ortamın hazırlandığı bilinmektedir. Peygamberimize rüya şeklinde vahiy gelmemiş ancak vahye hazırlık evresinde sahih rüyalar gösterilmiştir.

dini rüya tabiri
dini rüya tabiri
Dini Rüyalar Kaça Ayrılır?

Dini rüyalar kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır:

 1. Sahih Rüyalar

Gerçek rüyalar, doğru rüyalar olarak da bilinen bu rüyalar kullara sıkıntı vermez. Gerçek hayatla bağlantısı olan bu rüyalar geleceğe yönelik gaybi bilgiler de verebilir. Korkutma amacı olmayan bu rüyalar Allah tarafından gönderilir. Kaynağı Allah olduğunda dolayı bu rüyaların tabiri yapılabilmektedir.

 1. Kazib Rüyalar

Yalancı ya da sahte rüyalar olarak da adlandırılan bu rüyalar şeytanidir. İçerisinde korku, vesvese ve Allah’tan uzaklaşmanın yer aldığı bütün rüyalar kazib rüyalar içerisindedir. Bu tür rüyalar insanı kötüye sürüklemekle kalmaz gerçek olmamasından dolayı korkuya da neden olur. Ayrıca bu tür rüyaların yorumlanmaması ve anlatılmaması uygun görülmüştür.

Peygamberimiz (s.a.v.)’e göre rüyalar üç kısma ayrılmaktadır:

 • Rahmani Rüyalar

Allah tarafından gönderilen ve aslı güzel olan rüyalardır. Bu tür rüyalarda Allah kuluna gelecekle ilgili bilgiler verebilir. Güzel ve iyi olan şeylerin görüldüğü bu tür rüyalarda kullar sıkıntı hissetmezler. Bu rüyaların anlatılmasında bir sakınca yoktur. Yorumlanması da mubahtır.

Örnek vermek gerekirse Hz. Yusuf’a gösterilen güneş ve yıldızların yer aldığı rüya ruhanidir. Hz. İbrahim’in oğlunu kurban ettiğini gördüğü rüyada bu rüyalar arasında yer alır. Hz. Aişe’den gelen br rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından görülen rahmani rüyalar ertesi gün olduğu gibi çıkmıştır.

 • Nefsani Rüyalar

Kulun gündelik hayatı ile ilgili gördüğü rüyalardır. Bu rüyalarda gündelik hayata dair akılda kalan görüntüler yer almakla birlikte geleceğe yönelik herhangi bir bilgi bulunmayabilir. Nefsani rüyalar çoğu alim tarafından psikolojik rüyalar olarak da adlandırılmıştır.

Rüyada çok sevilen ya da çok korkulan şeyleri görmek de nefsani rüyalar arasında değerlendirilmiştir. Örneğin aç birinin yemek görmesi ya da köpekten çok korkan birinin rüyasında köpek görmesi bu rüya çeşididir.

 • Şeytani Rüyalar

Dini rüya tabiri yapan kişilerin genellikle yorum yapmadığı rüyalar şeytanidir. İnsanlara korku vesvese veren bu rüyalarda kullar kendilerini sıkıntı içerisinde hissederler. Allah yolundan uzaklaşmaya çeken ve kulun şeytani düşüncelere kapılmasına neden olan bu rüyalar anlatılmamalıdır ve yorumlanmaması gerekir.

Şeytani rüyalar ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) ‘’Müjdeleyici, güzel rüyalar Allah’tandır. Kabuslar kötü rüyalar şeytandır.’’ buyurmuştur. Rüyasında kafasının koptuğunu ve kendisinin de bu kafanın peşinden koştuğunu gören bir sahabi için Peygamberimiz (s.a.v.) ‘’Şeytan seninle oynamış.’’ buyurmuştur.

Dini Rüya Tabirlerini Kimler Yapabilir?

Dini rüya tabirleri yalancılıkla itham edilmeyen ve dini vecibelerini düzenli bir şekilde yerine getiren kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca İslam dini esaslarını bilen kişiler tarafından rüya tabirlerinin yapılması gerekir. İslam dininden olmayan, yalancılıkla itham edilmiş ya da dini noktada gevşeklik gösteren kişilerin rüya yorumları dikkate alınmamalıdır.

Dini rüya tabiri konusunda öne çıkan İslam alimleri şunlardır:

 • İmam Nablusi
 • İbni Sirin
 • Kirmani

Rüya tabirlerinde güvenilir kişiler bulmak ve onların rüyaları doğru bir şekilde yorumlayacaklarına inanmak gerekir. Güven vermeyen ve kahin, büyücü gibi özellikleri olan kişiler İslam’a göre rüya yorumlayamazlar. Peygamberlere gelen rüyalar vahiy kapsamında değerlendirilebilir ve uyulması gereken geçerlilikleri vardır. Ancak diğer kulların gördüğü rüyalar vahiy gibi değerlendirilemez. Kullar gördükleri rüya ile amel etmek zorunda değildir. Eğer şeytani bir rüya görülmüşse bu rüya ile amel edilmez.

Rüyalar İslam alimleri tarafından bir delil olarak kabul edilmemiştir. Yani ben rüyamda gördüm şu şöyledir şeklinde bir düşünce yanlıştır. Rüyada görülen şeylerin herhangi bir geçerliliği olmadığı gibi yorumlarının da geçerliliği yoktur. Kimi rüyalar yorumlansa dahi yorumların gerçek hayatla bir bağlantısı olmayabilir. Hayati konularda rüya ile amel etmek yerine Kur’an ve sünnet kapsamında hareket etmek gerekir.

İslam alimleri tarafından dikkat edilen bir diğer konu ise rüyanın parça parça değil tamamen değerlendirilmesidir. Rüyada görülen objeler ya da olaylar tek başına bir anlam ifade etmeyeceğinden dolayı her birinin birbirine bağlanarak yorumlanması gerekir. Bu konuda rüya tabiri yapacak olan kişiye bütün rüya anlatılmalı ve kopukluk olmamasına dikkat edilmelidir. Dini rüya tabiri için günümüzde güvenilir sitelerden yorum hizmeti alınabilmektedir.

Dini Rüyalar

rüya tabiri - güzel sözler - islam fm - korsan taksi - mersin escort - gaziantep kamera sistemleri - korsan taksi